Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi””

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 14.12.2018.

Iveta Muceniece

tel: 67013161

e-pasts: Iveta.Muceniece@em.gov.lv

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 18.12.2018.

Evelīna Brikmane

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Brikmane@em.gov.lv

Grozījums ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 165 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība””

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 18.12.2018.

Evelīna Brikmane

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Brikmane@em.gov.lv

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr. 824 “Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 18.12.2018.

Evelīna Brikmane

tel.: 67013241

e-pasts: Evelina.Brikmane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    07-01-2019