Līdz š.g. 3. decembrim aicinām sniegt viedokli par būvniecības nozares pakalpojumu kvalitāti

21-11-2018

Ekonomikas ministrija aicina būvniecības pakalpojumu pasūtītājus un nozares dalībniekus paust viedokli par būvniecības nozares pakalpojumu kvalitāti, ar mērķi noteikt 2018. gada būvniecības nozares kvalitātes indeksu.

 

Lai sniegtu savu viedokli par 2018. gada laikā saņemtajiem un sniegtajiem būvniecības nozares pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem un dažādiem ar pakalpojumu kvalitāti saistītiem aspektiem (termiņiem, būvdarbu veicēju attieksmi u.c.) aicinām līdz šā gada 3. decembrim (ieskaitot) aizpildīt tiešsaistes aptaujas anketu šeit: http://www.visidati.lv/aptauja/1397454585/92368733/ .

 

Aptaujā iegūtie secinājumi tiks izmantoti lai izstrādātu pamatotus uzlabojumus būvniecības regulējumam, tādējādi veicinot būvniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

 

Publiskā iepirkuma[1] ietvaros aptauju, Ekonomikas ministrijas uzdevumā īsteno SIA “Jaunrades laboratorija”.

 

 

 

Papildu informācijai:

 

Roberts Ceruss

SIA “Jaunrades laboratorija” pārstāvis

E-pasts: Roberts.Ceruss@jaunradeslab.lv vai pasts@jaunradeslab.lv

 

Inese Rostoka

Ekonomikas ministrijas

Būvniecības politikas departamenta

Vecākā eksperte

Tālrunis: +371 67013276

E-pasts: Inese.Rostoka @em.gov.lv

 

[1] “Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana”, https://www.em.gov.lv/files/publiskie_iepirkumi/LIGUMS_EM_2018_37_izraksts.pdf

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019