Ekonomikas ministrija pateicas darbiniekiem par teicamiem darba rezultātiem

20-11-2018

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis pateicās Ekonomikas ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem, pasniedzot Ministru Kabineta Atzinības rakstu, Ministru Prezidenta Pateicības rakstus un Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstus un Pateicības.

 

Ministru Prezidenta Pateicības raksts tika pasniegts trim Ekonomikas ministrijas darbiniekiem - valsts sekretāra vietniekam Jānim Patmalniekam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas enerģētiskās neatkarības un drošības jautājumu risināšanā, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītājai Madarai Ambrēnai par nozīmīgu veikumu jaunzuņēmumu politikas izstrādē, nodrošinot starptautiski atzītas jaunuzņēmumu vides attīstīšanu Latvijā un ministra biroja vadītājai Gintai Ozolai par nozīmīgu ieguldījumu politisko mērķu sasniegšanā un darba organizēšanu Ekonomikas ministrijā.

 

Tāpat Ministru Prezidenta Pateicības raksts tika pasniegts Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktorei Baibai Vītoliņai par stratēģisko redzējumu ieviešot “Konsultē vispirms” principu, uz rezultātiem balstītu pieeju uzraudzībā, kā arī par iniciatīvu patērētājiem aktuālo jautājumu risināšanā.

 

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par īpašu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstības nodrošināšanā, izstrādājot jaunus un inovatīvus statistikas produktus tika pasniegts Centrālās statistikas pārvaldes Pārvaldes Informācijas un komunikācijas departamenta direktoram Uldim Aināram.

 

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts Patērētāju tiesību aizsardzības centra Otrās finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas vadītājai Solveigai Kārkliņai par īpašo ieguldījumu un izrādīto iniciatīvu PTAC un sabiedrībai nozīmīgas negodīgas komercprakses lietas izskatīšanā pret SIA “Vienotais norēķinu centrs”.

 

Par būtisku ieguldījumu un godprātīgu darbu Konkurences padomes kapacitātes stiprināšanā un attīstībā Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts Konkurences padomes Administratīvās nodaļas personāla vadītājai Aļonai Pašinai.

 

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksti tika pasniegti arī trim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbiniekiem - Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītājai Jadvigai Neimanei par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un augstu profesionalitāti, Biznesa inkubatoru departamenta direktorei Laurai Očagovai par augstu profesionalitāti un ieguldījumu jaunu komersantu izveides un attīstības veicināšanai Latvijā un Tūrisma departamenta direktorei Inesei Šīravai par augstu profesionalitāti un ieguldījumu tūrisma nozares attīstībā.

 

Tāpat Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts SIA Latvijas standarts valdes loceklim Ingaram Pilmanim par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, un personisko ieguldījumu atbilstības novērtēšanas sistēmas un standartizācijas attīstībā.

 

Savukārt Valsts aģentūras Latvijas nacionālais akreditācijas birojs direktora pienākumu izpildītājai Santai Bērziņai Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts par pašaizliedzīgu un kvalitatīvu darbu jaunizveidotās aģentūras darbības uzsākšanas un turpmākās darbības nodrošināšanā.

 

Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, augstu darba kvalitāti, darbu jauno speciālistu apmācībā un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas metroloģijas nozares pilnveidošanā un attīstībā Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts diviem SIA Latvijas nacionālais metroloģijas centrs darbiniekiem - tehniskajam direktoram Romānam Zaharovam un Elektrisko mērījumu laboratorijas elektronika inženierim Ojāram Veismanim.

 

Savukārt par ilggadēju, pašaizliedzīgu un uzcītīgu darbu VAS Privatizācijas aģentūra Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts tika pasniegts VAS Privatizācijas aģentūra Juridiskā departamenta Līgumu izpildes nodrošinājuma nodaļas vecākajai juriskonsultei Kristīnai Jurjānei un Dzīvojamo māju un dzīvokļu departamenta juriskonsultei Ludmilai Ozoliņai.

 

Par profesionālo darbu darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai ietvaros un sniegtajiem priekšlikumiem obligātā iepirkuma sistēmas uzlabošanai Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts pasniegts AS Latvenergo Regulācijas lietu vadītājam Kristapam Ločmelim.

 

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksti tika pasniegti arī vairākiem ministrijas darbiniekiem:

 • Ingai Apsītei, Iekšējā tirgus departamenta direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu  un kvalitatīvu darbu nacionālās kvalitātes infrastruktūras pilnveidošanā;
 • Inesei Bērziņai, Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākajai ekspertei, par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu informatīvo kampaņu “Dzīvo siltāk” un “Atbalsts uzņēmējiem” īstenošanā;
 • Aldim Bukšam, Ārvalstu investīciju piesaistes nodaļas vecākajam referentam, par nozīmīgu ieguldījumu viedās imigrācijas politikas attīstībā Latvijā, nodrošinot augsti kvalificētu darbinieku piesaistes procesa atvieglošanu.

 

Ekonomikas ministrijas Pateicības tika pasniegtas Būvniecības valsts kontroles biroja direktorei Svetlanai Mjakuškinai par ieguldījumu Būvniecības valsts kontroles biroja reorganizācijā un sagatavošanā jaunajiem būvniecības nozares izaicinājumiem un Būvniecības informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājam Iļjam Zapoļskiham par būtisku ieguldījumu būvniecības procesa digitalizācijā.

 

Ekonomikas ministrijas Pateicības tika pasniegtas arī pieciem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbiniekiem - Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājai Lindai Grīnfeldei par augstu profesionalitāti un ieguldījumu aģentūras klientu apkalpošanas procesu nodrošinājumā, Juridiskā departamenta direktorei Ilzei Šatei par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, augstu profesionalitāti un ieguldījumu aģentūras darbības juridiskajā nodrošinājumā, Personāla vadības nodaļas vadītājai Lienai Grošteinai par augstu profesionalitāti un ieguldījumu aģentūras personāla politikas īstenošanā, Juridiskā departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais valsts pārvaldes juriskonsultam Kasparam Zorģim par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un profesionālo ieguldījumu aģentūras darbības juridiskajā nodrošinājumā un Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Ārējo tirgus atbalsta piešķiršanas nodaļas vadītājai Intai Prauliņai par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un augstu profesionalitāti.

 

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu un valsts atbalsta programmu izstrādē un īstenošanā Ekonomikas ministrijas Pateicības tika pasniegtas AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM Programmu attīstības departamenta vadītājai Madarai Dambei-Krastkalnei un Programmu attīstības departamenta vecākajam projektu vadītājam, departamenta vadītāja vietniekam Gatim Sniedziņam.

 

Ekonomikas ministrijas Pateicība par aktīvu līdzdalību Ekonomikas ministrijas enerģētikas projektu virzībā tika pasniegta VAS Privatizācijas aģentūra valdes priekšsēdētājam Vladimiram Loginovam.

 

Ekonomikas ministrijas Pateicības saņēma arī vairāki ministrijas darbinieki:

 • Lita Stauvere, Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktore, par pašaizliedzīgu darbu starptautisko ekonomisko attiecību veidošanā un līderību digitālo risinājumu ieviešanā;
 • Linda Duntava, Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Specializētais atašejs-nozares padomniece, par pašaizliedzīgu, profesionālu un kvalitatīvu darbu sagatavojot koordinētu viedokli Latvijas  nacionālo interešu aizstāvībai Eiropas Savienības institūcijās;
 • Inga Iļjina, Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Specializētais atašejs-nozares padomniece, par personisko ieguldījumu Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes saturiskajā sagatavošanā;
 • Māra Rone, Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES lietu nodaļas vadītāja, par pašaizliedzīgu, profesionālu un kvalitatīvu darbu sagatavojot koordinētu viedokli Latvijas  nacionālo interešu aizstāvībai Eiropas Savienības institūcijās;
 • Dace Vītola, Mājokļu politikas departamenta direktora vietniece, par nozīmīgu ieguldījumu mājokļu pieejamības veicināšanā Latvijā, sekmējot un nodrošinot valsts tautsaimniecības attīstību;
 • Olga Feldmane, Būvniecības politikas departamenta direktore, par nozīmīgu veikumu ēnu ekonomikas mazināšanā būvniecības nozarē, izstrādājot normatīvo regulējumu ģenerālvienošanās ieviešanai Latvijā;
 • Patricija Dilāne, Mājokļu politikas departamenta vecākajai referente, par nozīmīgu veikumu efektīva neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības mehānisma izveidē ēku energoefektivitātes jomā;
 • Iveta Rubika, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas, vecākā eksperte, par personīgu ieguldījumu Latvijas komercializācijas sistēmas un mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas atbalsta sistēmas attīstībā;
 • Agnese Šķēle, Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides nodaļas vadītāja vietniece, par personīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu izstrādē un politikas izstrādes procesa pilnveidošanā;
 • Haralds Skarbnieks, Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs, par profesionālo darbu darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai ietvaros un sniegtajiem priekšlikumiem obligātā iepirkuma sistēmas uzlabošanai;
 • Gunārs Valdmanis, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietnieks, par ieguldījumu dabasgāzes tirgus atvēršanas nodrošināšanā;
 • Baiba Logina, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktora vietniece, par profesionālo darbu darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai ietvaros un sniegtajiem priekšlikumiem obligātā iepirkuma sistēmas uzlabošanai;
 • Līga Dreijalte, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākais eksperte, par profesionālo darbu darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai ietvaros un sniegtajiem priekšlikumiem obligātā iepirkuma sistēmas uzlabošanai;
 • Zane Gulbe, Enerģijas politikas administrēšanas departamenta vecākajā eksperte, par nozīmīgu veikumu Ekonomikas ministrijas interešu pārstāvībā tiesvedībās;
 • Andžela Pētersone, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte, par nozīmīgu veikumu valsts pētījumu programmas enerģētikā izstrādē;
 • Ieva Kārkliņa, Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākā eksperte, par nozīmīgu veikumu valsts pētījumu programmas enerģētikā izstrādē;
 • Oļegs Barānovs, Analītikas dienesta vecākais analītiķis, par ilggadēju, pašaizliedzīgu un uzcītīgu darbu;
 • Māra Saulīte, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste, par ilggadēju, pašaizliedzīgu un uzcītīgu darbu;
 • Jānis Salmiņš, Analītikas dienesta vadītājas vietnieks, par profesionālo ieguldījumu analītisko materiālu sagatavošanā un operatīvo atbalstu statistikas datu interpretācijā.

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra vadītājam Dainim Ģēģeram par ieguldījumu būvspeciālistu darba kvalitātes pilnveidošanā, kā arī mācību programmu un normatīvā regulējuma izstrādē.

 

Fotogalerija no Ekonomikas ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku godināšanas pasākuma.

 

 

Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku apbalvošana

 

 

Kārtību kādā Ekonomikas ministrija izsaka atzinību un pateicību ministrijas, padotības iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām par nozīmīgiem darbiem vai ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā nosaka Ekonomikas ministrijas apbalvojumu nolikums.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019