Informācija par kuģu satiksmes grafika kavējumiem Grieķijā

26-11-2018

Grieķijas atbildīgās iestādes informē par Pan-Hellenic jūrnieku federācijas streiku 2018.gada 28.novembrī, kā rezultātā kuģu satiksmes grafiks var tikt kavēts vai atcelts.

 

Informācija par satiksmes ierobežojumiem tiek publicēta saskaņā ar Padomes 1998.gada 7.decembra Regulā 2679/98/EK par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm minēto paziņošanas procedūru.

 

Ekonomikas ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019