Statistika, pētījumi

Pētījums par būvniecības kvalitāti. 

"Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana": 

 

 

Gala ziņojums: „Pētījuma par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā” 

 

Aktuālā būvniecības statistiskā informācija (2018/08/21)
 

Jau otro gadu būvniecības attīstības tempus var raksturot kā straujus. 2018.gada 2.ceturksnī būvniecības apjomi par 31,6% pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgajā periodā sasniegto. Kopumā 1.pusgadā izaugsme bija vēl straujāka, būvniecības apjomi pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās bija par 31,6% lielāki kā 2017.gada 2.pusgadā.

 

Starp galvenajiem nozari virzošiem faktoriem var minēt privāto investīciju pieaugumu būvniecībā, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas intensitātes pieaugumu. Nozares apjomu pieaugumā 2018.gada 2.ceturksnī lielāko artavu deva ēku būvniecība.

 

Šajā periodā ēku būvniecības apjomi  pieauga par 47,7%, salīdzinot ar 2017.gada 2.ceturksni. Lielāku ieguldījumu deva dzīvojamo ēku būvniecības apjomu kāpums. Savukārt nedzīvojamo māju pamatkategorijā attīstību noteica biroju ēku un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku būvniecība. Starp sabiedriskajām ēkām lielākais pieaugums bija ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām.

 

Inženierbūvju un specializēto būvdarbu apjomu pieauguma tempi 2018.gada 2.ceturksnī bija lēnāki. Inženierbūvju apjomi palielinājās par 27,8%, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu. Nozīmīgākais devums šajā pamatkategorijā bija autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un sliežu ceļu, kā arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un apjomīgu infrastruktūras projektu īstenošanas turpināšanu.

 

Savukārt specializētie būvdarbi 2018.gada 2.ceturksnī bija par 21,5% lielāki kā 2017.gada 2.ceturksnī. Galvenās aktivitātes šajā jomā ir ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana, elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības, kā arī būvdarbu pabeigšana.

 

Izsniegto būvatļauju skaits arī ir strauji pieaudzis. 2018.gada 2.ceturksnī kopumā izsniegtas 1329 būvatļaujas, kas bija par 36,4% vairāk. Vairāk kā puse jeb 56,2% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita izsniegtas viena dzīvokļa māju būvniecībai.

 

Ekspluatācijā Kopā pieņemti 753 dzīvokļi ar kopējo platību 110.6 tūkst. m2, kas ir par 24 % vairāk nekā 2017.gada 2. ceturksnī, kā arī ekspluatācijā pieņemtā jaunu biroju platība sasniedz 17.8 tūkst. m2.

Plašāka informācija par būvniecības statistiku ir pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

 

CITI RAKSTI

___________________________________________________________________________________

Būvkomersantu reģistra statistika pieejama Būvniecības informācijas sistēmā.


CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Lapas informācija atjaunota:    10-06-2019