Atbalsts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

Statusu „mazturīgai vai trūcīga ģimene” piešķir konkrētās pašvaldības sociālais dienests, kurš pēc tam šo informāciju nodos AS „Latvenergo”.  Trūcīga vai maznodrošināta ģimene šādu pakalpojumu saņems, ja trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu pašvaldība būs piešķīrusi iepriekšējā kalendārā mēnesī un šo informāciju nodevusi AS „Latvenergo”.

 

Lai persona saņemtu mazturīgas vai trūcīgas personas statusu, ir jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu, kurš vērtē vai pēc noteiktiem kritērijiem ir piemērojams mazturīgas vai trūcīgas personas statuss. Ja statuss tiek piešķirts, tad sociālais dienests šo informāciju nodos tālāk AS „Latvenergo”. Ja persona 2014.gada decembrī būs ieguvusi statusu maznodrošinātais/trūcīgais, tad tirgotājs, saņēmis informāciju no sociālā dienesta, februārī, izrakstot rēķinu par janvārī patērēto elektroenerģiju, par pirmajām 100 kWh rēķinu izrakstīs  par  cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam - 11,64 centi par vienu kilovatstundu.

 

Savukārt daudzbērnu ģimenes, kuras pēc tirgus atvēršanas no 2015.gada 1.janvāra vēlēsies saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tiek aicinātas pieteikties www.e-latvenergo.lv, kā arī Latvenergo klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Elektroenerģijas tirgotājs, 2015.gada februārī, izrakstot rēķinu par janvārī patērēto elektroenerģiju, par pirmajām 300 kWh rēķinu izrakstīs  par cenu, kas  atbilst līdzšinējam Starta tarifam - 11,64 centi par vienu kilovatstundu.

 

Visiem klientiem, kuri saņems aizsargātā lietotāja pakalpojumu, līdz 2014.gada 15.decembrim ir jānoslēdz līgums ar AS „Latvenergo” un jāizvēlas sev piemērotākais Elektrum produkts. Par elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā pārsniegs minēto aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma apjomu (t.i. 100 kilovatstundas trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) un 300 kilovatstundas daudzbērnu ģimenei)  aizsargātais lietotājs maksās AS „Latvenergo” piedāvāto  un viņa izvēlēto elektroenerģijas cenu vai AS „Latvenergo” noteikto universālā pakalpojuma cenu.

 

Atbalstu varēs saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā, klientam būs jānorāda līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

 

Svarīgi jautājumi un atbildes par atbalsta saņemšanu

Kas ir aizsargātais lietotājs?

Aizsargātie lietotāji Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē ir maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji, kā arī daudzbērnu ģimenes.

 

Kādas atlaides saņems aizsargātie lietotāji 2015.gadā?

 

Klientiem, kuri saņems aizsargātā lietotāja pakalpojumu, līdz 2014. gada 15. decembrim ir jānoslēdz līgums ar AS „Latvenergo” un jāizvēlas sev piemērotākais Elektrum  produkts, jo no 101 kWh vai 301 kWh maksa par patērēto elektroenerģiju tiks piemērota, vadoties no klienta izvēlētā produkta.

 

Kas piešķirs  maznodrošinātā un mazturīgā iedzīvotāja statusu?

Šādu statusu piešķirs konkrētās pašvaldības sociālais dienests, kurš pēc tam šo informāciju nodos elektroenerģijas tirgotājam AS „Latvenergo”. Trūcīga vai maznodrošināta ģimene šādu pakalpojumu saņems, ja trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu pašvaldība būs piešķīrusi iepriekšējā kalendārā mēnesī un šo informāciju nodevusi AS „Latvenergo”.

 

Kā varēs saņemt aizsargātā lietotāja pakalpojumu mazturīgas un trūcīgas personas?

Personai jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu, kas vērtē, vai tai piemērojams mazturīgas vai trūcīgas personas statuss. Ja statuss tiek piešķirts, tad sociālais dienests šo informāciju nodod tālāk elektroenerģijas tirgotājam, kurš nodrošina šo pakalpojumu. 2015.gadā tas būs AS „Latvenergo”.

Ja persona 2014.gada decembrī būs ieguvusi statusu maznodrošinātais vai trūcīgais, tad tirgotājs, saņēmis informāciju no sociālā dienesta, februārī, izrakstot rēķinu par janvārī patērēto elektroenerģiju, par pirmajām 100 kWh rēķinu izrakstīs  par  cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam. Taču arī klientiem, kuri saņems aizsargātā lietotāja pakalpojumu, līdz 2014.gada 15.decembrim ir jānoslēdz līgums ar AS „Latvenergo” un jāizvēlas sev piemērotākais produkts, jo no 101kWh vai 301 kWh maksa tiks piemērota vadoties no klienta izvēlētā Elektrum produkta.

 

Kā varēs saņemt aizsargātā lietotāja pakalpojumu daudzbērnu ģimenes?

Daudzbērnu ģimenes, kuras vēlas saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tiks aicinātas pieteikties www.e-latvenergo.lv, kā arī AS „Latvenergo” klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Elektroenerģijas tirgotājs, 2015.gada februārī izrakstot rēķinu par janvārī patērēto elektroenerģiju, par pirmajām 300 kWh rēķinu izrakstīs  saskaņā par  cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam. Taču arī klientiem, kuri saņems aizsargātā lietotāja pakalpojumu, līdz 2014.gada 15.decembrim ir jānoslēdz līgums ar AS „Latvenergo” un jāizvēlas sev piemērotākais Elektrum produkts, jo no 101 kWh vai 301 kWh maksa tiks piemērota vadoties no klienta izvēlētā Elektrum produkta.

 

Kāda norēķinu metode tiks piemērota klientiem, kuri saņems aizsargātā lietotāja pakalpojumu?

Šiem klientiem tiks piedāvāta iespēja norēķināties atbilstoši faktiskajam mēneša patēriņam. Tas nozīmē, ka klientam katru mēnesi būs jāpaziņo sava skaitītāja rādījums (vai nu portālā e-latvenergo, vai sūtot SMS īsziņu) un klientam tiks nosūtīts rēķins ar ikmēneša maksājuma summu (SMS īsziņā, pa e-pastu vai pa pastu).  Klientam kļūstot par aizsargāto lietotāju un sākot saņemt atbalstu, tiks nosūtīta informācija ar paskaidrojumu par turpmāko norēķinu  kārtību. Tā kā aizsargātā lietotāja statuss būs mainīgs (mazturīgo vai trūcīgo statusu piešķir uz laiku no 3- 6 mēnešiem), piemērot Izlīdzinātā maksājuma metodi  aizsargātajiem lietotājiem  nebūs iespējams.

 

Vai aizsargātā lietotāja pakalpojumu varēs saņemt, ja ģimenei nav līguma ar AS „Latvenergo”?

Jā, atbalstu varēs attiecināt uz jebkuru AS „Latvenergo” līgumu. Atbalstu varēs saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam būs jānorāda līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

 

Vai aizsargātā lietotāja pakalpojumu varu saņemt pie jebkura elektroenerģijas tirgotāja?

Nē, 2015.gadā elektroenerģiju aizsargātajiem lietotājiem pārdos tikai AS „Latvenergo". Savukārt no 2016.gada aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu uz diviem gadiem nodrošinās konkursa kārtībā izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs, par ko informēsim 2015.gada laikā.

 

Esmu izvēlējies „Elektrum” produktu, taču ģimenē piedzimst trešais bērns, un mēs varam pretendēt uz aizsargātā lietotāja pakalpojumu. Vai varēšu mainīt produktu bez laušanas maksas?

Klientiem, piešķirot aizsargātā lietotāja atbalstu, norādīsim uz iespēju pārskatīt savu izvēlēto produktu un pēc klienta vēlēšanās to brīvi izmainīt portālā e-latvenergo.lv.

 

Vai rudenī, izsūtot tirgus piedāvājumus, ir ņemts vērā, vai ģimene atbilst aizsargātā lietotāja statusam?

Nē. Kā norādījis Latvenergo, gatavojot piedāvājumus nav bijis zināms, vai konkrētais klients kļūs par aizsargāto lietotāju, tāpēc izmantota informācija, kas bijusi Latvenergo rīcībā. Taču klientam, saņemot aizsargātā lietotāja statusu, būs iespējas operatīvi nomainīt savu izvēlēto elektroenerģijas produktu ar dažu klikšķu palīdzību portālā e-latvenergo.lv. Klientam sava izvēle par produktu jāizdara līdz 15. decembrim. Savukārt daudzbērnu ģimene pieteikties aizsargātā lietotāja statusam varēs, sākot no 1. janvāra. 

 

Vai atbalsts tiks piešķirts, ja 2015.gada 1.janvārī trīs bērnu ģimenē vecākajam bērnam jau būs palikuši  18 gadi?

Nē, jo atbalstu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kurās ir 3 vai vairāk nepilngadīgi bērni.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem visām daudzbērnu ģimenēm, kas vēlēsies kļūt par aizsargāto lietotāju  no 1. janvāra, būs jāpiesakās portāla e-latvenergo vai klientu apkalpošanas centros. Saņemot pieteikumu, tiks veikta datu salīdzināšana ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu reģistrā esošo informāciju. Ja ģimenē trešajam bērnam pēc 2015. gada 1. janvāra būs apritējuši 18 gadi, ģimene nevarēs kļūt par aizsargāto lietotāju.

 

Kas jādara maznodrošinātām un trūcīgām personām, lai saņemtu aizsargātā lietotāja pakalpojumu?

  • Jāizvēlas kāds no Elektrum piedāvājumiem un jānoslēdz tirgus līgums;
  • Savā pašvaldībā, kārtojot maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu,  jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt;
  • Ja par elektroenerģiju maksājiet apsaimniekotājam vai izīrētājam, uzziniet ar Latvenergo noslēgtā līguma numuru un to paziņojiet savā sociālajā dienestā.

 

Kas jādara daudzbērnu ģimenēm, lai saņemtu aizsargātā lietotāja pakalpojumu?

  • Jāizvēlas kāds no Elektrum piedāvājumiem un jānoslēdz tirgus līgums;
  • No 1.janvāra jāpiesakās atbalstam www.e-latvenergo.lv vai  Latvenergo klientu apkalpošanas centros;

Ja par elektroenerģiju maksājiet apsaimniekotājam vai izīrētājam, uzziniet ar Latvenergo noslēgtā līguma numuru un to norādiet pieteikumā www.e-latvenergo.lv vai Latvenergo klientu apkalpošanas centros.

Lapas informācija atjaunota:    16-10-2014