Zemes dzīļu izpēte

Licencēšanas konkurss ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 04.07.2016. rīkojumā Nr. 370 “Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā” (2017/1) noteiktajā licences laukumā tiek izsludināts licencēšanas konkurss ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā.
 

Informācija par pieteikšanās kārtību un nosacījumiem atrodama nolikumā. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek licencēšanas konkurss par tiesībām saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā. Konkursa iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 11.09.2017. plkst. 10:00, Ekonomikas ministrijā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, Latvija.
 

Ar nolikumu var iepazīties:
Licencēšanas konkursa ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā nolikums (2017/1)

 

Jautājumi un atbildes par licencēšanas konkursu

__________________________________________________________________

Nafta Latvijā tika atrasta jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet rūpnieciska tās ieguve nav notikusi, jo padomju laikā tās krājumi tika atzīti par pārlieku nelieliem salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Šajā laikā naftas ieguves tehnoloģijas ir strauji progresējušas un tagad ir iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde un šīs uzņēmējdarbības nozares attīstība arī Latvijā.

 

Pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijā ir iespējams saņemt licenci ogļūdeņražu meklēšanai, kā arī izpētei un ieguvei.
 

Kopš 1996. gada ogļūdeņražu meklēšanai vai izpētei un ieguvei ir izsniegtas sekojošas licences:

 

Licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā
Izsniegtā licence un tās saņēmējs
Kur izsniegta
Kad izsniegta
Licences līgums starp Latvijas Republiku un AMOCO Latvia Petroleum Company, Savienotajās Valstīs dibinātu sabiedrību, un Oljeprospektering AB, Zviedrijā dibinātu sabiedrību.
(licenciāts – Oljeprospektering AB)
Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (uz robežas ar Lietuvas Republiku)
Parakstīts:
31.10.1995.
Apstiprināts ar likumu, kurš
pieņemts 24.10.1996.,
spēkā no 12.11.1996.
LICENCE STĀSIES SPĒKĀ PĒC LATVIJAS-LIETUVAS JŪRAS ROBEŽAS APSTIPRINĀŠANAS!
2008. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1
(licenciāts – SIA "Balin Energy")
(iepriekšējie licenciāti – AS "Odin Energi", SIA "Odin Energi Latvija")
Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
05.12.2008.
(sākotnējā licence – 08.07.2004.)
ZAUDĒJUSI SPĒKU!
2009. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1
(licenciāts – SIA "Balin Energy")
Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

17.09.2009.

ZAUDĒJUSI SPĒKU!

2010. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 2
(licenciāts – SIA "Odin Energi Latvija")
(iepriekšējie licenciāti – AS "Odin Energi", SIA "Odin Energi Latvija", SIA "Balin Energy")
Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
27.01.2010.
(sākotnējā licence – 08.07.2004.)
Licence ogļūdeņražu meklēšanai jūrā
Izsniegtā licence un tās saņēmējs
Kur izsniegta
Kad izsniegta
2002. gada licence ogļūdeņražu meklēšanai Nr. 1
(licenciāts – TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA)
Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
03.04.2002.
ZAUDĒJUSI SPĒKU!
2002. gada licence ogļūdeņražu meklēšanai Nr. 2
(licenciāts – TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA)
Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
07.10.2002.
ZAUDĒJUSI SPĒKU!
2008. gada licence ogļūdeņražu meklēšanai Nr. 1
(licenciāts – Oljeprospektering AB)
Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 08.09.2008.
ZAUDĒJUSI SPĒKU!
Licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei uz sauszemes
Izsniegtā licence un tās saņēmējs
Kur izsniegta
Kad izsniegta
2006. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1
(licenciāts – GotOil Recources Limited, Loon Energy, Alvils Baušenieks)
Latvijas Republikas teritorijā Liepājas rajona Dunalkas pagastā un Durbes novadā 08.05.2006.
2015. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1-10-2
(licenciāts – PS "Baltic Oil Corporation")
Latvijas Republikas teritorijā Liepājas rajona Nīcas pagastā

06.11.2015.
(sākotnējā licence - 11.11.2009.)

2015. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1-10-1
(licenciāts – SIA "Baltic Oil Management") (iepriekšējais licenciāts – SIA "Alīna"), aizstājot 27.01.2010. licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1
Latvijas Republikas teritorijā Kuldīgas rajona Gudenieku pagastā
21.07.2015.
(sākotnējā licence – 30.06.2006.)
 
Licence ogļūdeņražu meklēšanai uz sauszemes
Izsniegtā licence un tās saņēmējs Kur izsniegta Kad izsniegta

2006. gada licence ogļūdeņražu meklēšanai Nr. 1

(licenciāts – AS “Odin Energi”, SIA “Alīna”)
Latvijas Republikas teritorijā Kuldīgas rajona Gudenieku pagastā 

03.01.2006.

ZAUDĒJUSI SPĒKU
Lapas informācija atjaunota:    23-08-2017