Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti:
 

Patērētāju tiesību aizsardzības politika
Uzņēmējdarbības vides un industriālā politika
Enerģijas tirgus un infrastruktūra
Tūrisma politika
Energoefektivitāte un siltumapgāde
Mājokļu politika
Būvniecības politika
Statistika
Atbilstības novērtēšana, standartizācija un metroloģija
Konkurences politika
Privatizācijas politika
Migrācijas politika, darba spēka politika
ES fondu politika
Budžeta un finanšu politika
Migrācijas politika

Tirdzniecības politika
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Transporta enerģija

Ekonomikas ministrijas nolikums
Lapas informācija atjaunota:    16-01-2019